Support

Via vår support avropar du stöd i dina IT-relaterade frågor och ärenden. Vi har bra stödsystem för uppföljning och verktyg för att fjärrstyra din pc, vilket underlättar felsökning. Skulle det krävas kommer vi ut till dig och åtgärdar felet på plats.

Det finns även möjlighet att överenskomma om en regelbunden support och ett stöd i andra IT-ärenden. Vi kommer då regelbundet ut till ditt företag, t.ex. en eftermiddag per vecka.

Support innehåller

  • fjärrsupport
  • support på plats
  • förbeställd support