ServiceDesk

Med vår ServiceDesk får du en kontaktpunkt för dina IT-relaterade ärenden. Via denna tjänst kan du avropa support, förändringar och få stöd i inköp av IT-utrustning.

ServiceDesk innehåller

  • kontakt via telefon och e-post
  • uppföljning av ärenden
  • avrop av tjänster