Säker åtkomst

För att säkra kommunikationen mellan din arbetsplats och de tjänster som du och ditt företag valt att köpa finns möjligheten att säkra kommunikationen. Det gäller både då du arbetar på ditt kontor och då du sitter utanför kontoret.

Säker åtkomst innehåller

  • VPN via brandvägg
  • VPN via datorn med engångslösenord
  • kundportal för inloggning