Fjärrarbetsplats

Tjänsten Fjärrarbetsplats ger dig ditt eget ”skrivbord” med de vanligaste Office-produkterna. Men vi anpassar även arbetsplatsen till de applikationer du använder i din arbetsvardag.

Fjärrarbetsplats är din molntjänst, som innehåller

  • hårdvara och licenser
  • skalbarhet, per användare
  • antivirus
  • underhåll av Office och antivirus
  • åtkomst via Internet
  • tillgänglighet 99,8 %