Backup

För att kunna återställa dokument som oavsiktligt har raderats finns Backup-tjänsten. Tjänsten anpassas beroende på kraven av återläsning.

Backup innehåller

  • dygnsbackup
  • veckobackup
  • månadsbackup
  • 100 Gbyte lagringsyta (kan utökas)
  • återläsningstester

För längre spartider finns tjänsten Arkivering.