Arkivering

För längre spartider av dokument och filer finns Arkiveringstjänsten. Tjänsten lagrar data i upp till tio år och informationen som lagras sätts samman tillsammans med dig som kund. På så vis kan rätt information inkluderas och tillhörande applikationer arkiveras för att säkerställa läsbarheten även efter lång tid.

Arkivering innebär

  • upp till tio års lagring
  • lagring på separerade diskytor
  • 2×10 Gbyte lagringsyta (kan utökas)