Applikationsunderhåll

Alla applikationer behöver då och då uppdateras för att funktionen ska bibehållas. Man måste också kunna anpassa applikationen i samband med att kringliggande system och applikationer uppdateras. Och du och ditt företag har möjlighet att avropa stöd och utförande i uppdateringsarbetet.