Driftlösningar

Med våra driftlösningar har du möjlighet att köpa tjänster som fjärrarbetsplats, e‑post, applikationsunderhåll och arkivering. Tjänsterna säljs som funktion men du kan också använda egen utrustning. All support får du via vår ServiceDesk.

Inköp av IT som funktion ger dig fördelarna med att få – förutom en bekymmersfri drift – den senaste tekniken.  Du kan också ansluta dig till ”din” miljö på ett säkert sätt. Våra medarbetare har lång erfarenhet av drift, i olika roller och på stora och små företag. Detta gör att vi vet vad funktion innebär och vad du som kund uppskattar i leverans av IT.

Tillsammans gör vi en lösning som ger dig och ditt företag stort IT-värde. På så vis kan du nå dina målen i din affärsverksamhet.