Lite kort om IT-assistans

IT-assistans är specialiserad på leverans av tjänster och produkter inom drift, systemintegration och projektledning. Företaget startade 2004 och är lokaliserat nära Stureplan i Stockholm.

Våra kunder är små och medelstora företag inom de flesta branscher, företrädesvis inom Redovisning och Byggentreprenad. Gemensamt för våra kundåtaganden är att vi tar ett långsiktigt ansvar, och aktivt medverkar till utveckling och förbättringar i våra kunders affärsprocesser.

Vad är vi bra på?

Vår huvudsakliga kompetens ligger inom områdena drift, design och förvaltning av IT-infrastruktur. Genom lång och bred erfarenhet inom IT-branschen, och genom goda kontakter med kollegor och partners, kan vi erbjuda en lösning till de flesta utmaningar som vi ställs inför. Prova oss gärna!