Driftinformation

Pågående driftstörningar

Just nu finns inga kända pågående driftstörningar. Kontakta kundtjänst för felanmälan.

Tidigare driftstörningar

2017-06-19 kl 18.00 – Planerat underhåll: Patchmåndag

Idag har vi planerat underhållsarbete vilket innebär att kunders servrar eller andra datahalltjänster kan komma vara otillgängliga under delar eller hela kvällen.

2017-06-10 kl 14.00 – Driftstopp för vissa datahallstjänster (avslutat kl 15.30)

Ytterligare ett driftstopp skedde lördag eftermiddag mellan kl 14.00 och kl 15.30. Driftstoppet orsakade ett avbrott för vissa kunder.

Felet visade sig vara ett följdfel från gårdagens längre avbrott, och vi har därmed kompletterat våra åtgärder för att förebygga detta i framtiden.

2017-06-09 kl 20.45 – Driftstopp för alla datahallstjänster (avslutat kl 02.05)

Ett längre driftstopp skedde natt mot lördag mellan kl 20.45 och kl 02.05. Driftstoppet orsakade ett totalt stopp för all nätverkstrafik och krävde därför tekniker på plats för att åtgärda felet.

Felet berodde på ett fel i en systemuppgradering till vår tjänsteplattform.

Uppgraderingen var av en sådan rutinmässig karaktär att den installerades av oss utan avisering, eftersom den här typen av uppdateringar normalt ska kunna göras utan påverkan på kundmiljöer. Vi har satt in åtgärder för att detta inte ska kunna återupprepas.