Driftinformation

Pågående avbrott

Just nu finns inga kända pågående driftstörningar eller avbrott. Kontakta kundtjänst för felanmälan.

Planerade arbeten

Månatliga servicefönster

För våra avtalskunder utförs servicefönster tredje måndagen i månaden 18.00-06.00. Eventuella justeringar p.g.a. helger kan förekomma, i sådana fall går vi på IT-assistans ut med den informationen. Under delar eller hela servicefönstret kan tjänster vara otillgängliga. Kunder ansvarar för att de har sparat all data, och att de inte ändrar någon data under denna period.

17/6/2019 kl 18.00 till 06.00 följande morgon
15/7/2019 kl 18.00 till 06.00 följande morgon
19/8/2019 kl 18.00 till 06.00 följande morgon
16/9/2019 kl 18.00 till 06.00 följande morgon
21/10/2019 kl 18.00 till 06.00 följande morgon
18/11/2019 kl 18.00 till 06.00 följande morgon
16/12/2019 kl 18.00 till 06.00 följande morgon

Tidigare avbrott

Network Connect ersätts av applikationen Pulse Secure

Om du Network Connect installerat idag, ber vi dig avinstallera detta och istället använda Pulse Secure. Om du idag startar Network Connect på hemsidan men inte hittar knappen för detta, starta istället Pulse Secure som har samma funktion men ett annat utseende.

Problem med Pulse Secure efter portaluppgradering

Har du problem med Pulse Secure efter uppdateringen, prova installera om programmet manuellt.

1. Gå in på portalen. (Enligt den webbadress som hör till ert företag.)
2. Klicka på ”Start” bredvid texten ”Pulse Secure”.
3. Godkänn start av Pulse Application Launcher, eller installera vid behov.
4. Ny version av Pulse Secure installeras automatiskt.

Får du inte till det, kontakta vår helpdesk.

Uppdatering av portal: Lördag 2019-06-15 kl 15-16

Lördagen den 15 juni kommer vi köra en uppdatering av vår portal för att förbättra funktion och säkerhet. Detta gäller både för våra kunder som kör Pulse och för de som kör Awingu.

Under perioden 15.00-16.00 kan dessa tjänster vara otillgängliga. Mail funkar som vanligt via webbmail. Har du ett fast VPN till ditt kontor via en av våra brandväggar påverkas inte heller detta av uppdateringen.

2019-06-05 kl 16.17: Kort avbrott på grund av nätverksstörning

På grund av en nätverksstörning uppstod ett avbrott på cirka två minuter på många tjänster som levereras via LC24 IT-assistans datahall. Avbrottet är nu åtgärdat.

2019-02-21 kl 16.00: Problem med portal.itassistans.net och help.itassistans.net

P.g.a. ett problem med våra DNS-servrar går det inte att nå tjänster under itassistans.net, bl.a. portal.itassistans.net och help.itassistans.net.

Uppdatering av portal onsdag 7/2 kväll kl. 20-22

Som ett led i att förnya tjänster och öka er säkerhet ska vi göra en uppgradering av vår portal. Förutom att det är en nyare version av programmet så ska allt fungera som förut.

Du kan möjligen få en extra fråga om att installera nyare version av programvaran första gång du loggar in via portalen. Svara i så fall ”Yes” eller ”Always” beroende på vilken fråga du får.

Vi har förberett och testat inför uppgraderingen. Vi förväntar oss inga problem i samband med denna uppdatering, men det är möjligt att några övergångsproblem uppstår ändå. I så fall, ring oss på vår helpdesk (telefonnummer: 08-522 192 10), så löser vi era problem omedelbart. Vi kommer ha extra beredskap på denna typ av problem under dagarna efter uppdateringen.

Uppdateringen kommer ske mellan kl. 20-22, onsdagen den 7 februari. Under uppdateringen ska det i nödfall gå att jobba, men du kan komma att bli utkastad och behöva logga in igen om du gör det.

Arbetet påverkar inte era servrar eller ordinarie arbetsplatser, utan gäller endast fjärråtkomst via portalinloggning.

Problem att nå Office 365

2017-08-11 kl 14.28: Just nu är det problem med att nå Microsoft Office 365-tjänster för våra datahallskunder. Det här påverkar bland annat Outlook. Vi tror att detta är ett problem som ligger hos vår internetleverantör eller hos Microsoft.

Felet är anmält till vår internetleverantör, men vi har ännu ingen förväntad klartid.

För att akut komma in och använda mail, gå in på www.office.com från din lokala dator (inte från servern), klicka sedan på ”Logga in” och logga in med din mailadress och ditt maillösenord.

Uppdatering kl 18.50: Vår internetleverantör har satt in en tillfällig fix för att lösa problemet, och arbetar på en permanent lösning.

Uppdatering kl 19.42: Vår internetleverantör löst problemet. Vi kommer under nästa vecka att ha en dialog med vår leverantör för att förebygga liknande fel i framtiden.

Problem med BL Administration

2017-07-20 kl 09.27: Just nu verkar det vara ett problem med BL Administration på vissa servrar. När man har valt ett företag i en företagsgrupp så dyker en skärm med svart och röd XML-kod upp enligt bild nedan:

bla-trasigt-nyhetsbrev

Texten är så vitt vi kan se harmlös, och hindrar inte arbete i programmet. Texten i fråga dyker upp istället för BL Administrations ordinarie nyhetsbrev. Detta nyhetsbrev kan istället öppnas genom följande adress: http://bla.blinfo.se/

Vi söker BL Information för att undersöka orsaken till detta.

Uppdatering kl 09.44: Efter samtal med BL Information så visade det sig att problemet låg i en ompekning i en hemsida som de hade gjort. Problemet är löst hos BL Information men det kan dröja kvar i cache i Internet Explorer. Om detta inte försvinner av sig själv, gör enligt följande.

1. Stäng ner BL Administration.
2. Starta Internet Explorer.
3. Klicka på kugghjulet längst upp till höger.
4. I menyn som dyker upp, välj Internet Options / Internetalternativ.
5. Välj fliken General / Allmänt
6. Under rubriken Browsing history / Webbhistorik, klicka på knappen Delete… / Ta bort…
7. Bocka ur alla rutor förutom Temporary Internet Files and website files / Temporära Internetfiler och webbplatsfiler. Endast en ruta ska alltså vara ibockad.
8. Klicka på Delete / Ta bort.
9. Tryck på OK för att stänga rutan.
10. Starta upp BL Administration igen.

Eftersom detta är specifikt för varje användarkonto kan inte vi lösa detta centralt just nu.

17/7/2017 kl 18.00 – Planerat underhåll: Patchmåndag

Ännu en patchmåndag, enligt föregående avbrott.

19/6/2017 kl 18.00 – Planerat underhåll: Patchmåndag

Idag har vi planerat underhållsarbete vilket innebär att kunders servrar eller andra datahalltjänster kan komma vara otillgängliga under delar eller hela kvällen.

10/6/2017 kl 14.00 – Driftstopp för vissa datahallstjänster (avslutat kl 15.30)

Ytterligare ett driftstopp skedde lördag eftermiddag mellan kl 14.00 och kl 15.30. Driftstoppet orsakade ett avbrott för vissa kunder.

Felet visade sig vara ett följdfel från gårdagens längre avbrott, och vi har därmed kompletterat våra åtgärder för att förebygga detta i framtiden.

9/6/2017 kl 20.45 – Driftstopp för alla datahallstjänster (avslutat kl 02.05)

Ett längre driftstopp skedde natt mot lördag mellan kl 20.45 och kl 02.05. Driftstoppet orsakade ett totalt stopp för all nätverkstrafik och krävde därför tekniker på plats för att åtgärda felet.

Felet berodde på ett fel i en systemuppgradering till vår tjänsteplattform.

Uppgraderingen var av en sådan rutinmässig karaktär att den installerades av oss utan avisering, eftersom den här typen av uppdateringar normalt ska kunna göras utan påverkan på kundmiljöer. Vi har satt in åtgärder för att detta inte ska kunna återupprepas.